From Employer

Feedback form for Employer

The feedback from the employers is for Design and Review of the Syllabus. It aims at knowing satisfaction of the employers about the current syllabus and their views about its applicability and relevance to real life situations (वर्तमान  अभ्यासक्रमाबदल आणि त्यांच्या वास्तविक्तेच्या परिस्थितीस उपयुक्तता आणि प्रसंगीतेबद्दल आपले मत जाणून घेणे हे उद्दिष्ट्य आहे)

You are requested to select appropriate option and mark it with tick ( ) for the following Point

खालील प्रश्नांची उत्तरे  देताना योग्य  पर्यायपुठे (√ ) करा 

1.The knowledge and curricular level of the students is 

(विद्याथ्याचे ज्ञान आणि अभयसक्रम स्तर)

1. The knowledge and curricular level of the students is (विद्याथ्यांचे ज्ञान आणि अभयसक्रम स्तर)
2. The present curriculum is oriented to produce human resource with internationally accepted standards (सध्याचा अभ्यासक्रम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त विद्यार्थी घडविण्यास उपयुल्क्त आहे)
3. The present curriculum offers practical knowledge of subjects - (वर्तमान अभ्यासक्रम विषयांचे व्यावहारिक ज्ञान देते)
4. The curricular status and knowledge level of the students is apt to get career for them - (वर्तमान अभ्यासक्रम आणि आधारित ज्ञान विद्यार्थास योग्य करियर मिळवून देण्यास उपयुक्त आहे)